NA BANK SIĘ UDA

POLSKA / l. 15 / 110 min.

30.08-01.09.2019 r. godz. 19.00

Cena biletu 12/16 zł

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod

nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina

(godzinę przed seansem).

https://www.tiketto.pl/